Je bezpečné prijať lásku

Aspoň trikrát denne široko roztvorte náruč a povedzte: “Som ochotný prijať lásku. Je to bezpečné.”

Lásku si nemusíte zaslúžiť o nič viac než právo dýchať. Máte právo dýchať, pretože existujete. Máte právo byť milovaní, pretože existujete.

To je všetko, čo potrebujete vedieť.

Zaslúžite si lásku k sebe samým.

Nedopusťte, aby sa názory vašich rodičov, negatívne spoločenské názory alebo rozšírené predsudky stali príčinou vášho presvedčenia, že za nič nestojíte.

Skutočnosťou je, že ste hodní lásky.

Prijmite to a uvedomujte si to.

V okamihu, kedy to naozaj prijmete, zistíte, že sa k vám druhí správajú ako k milovanému človeku.

Louise L. Hay

prevzaté: FB Tajomstvo

Nákupný košík