Hmotné zabezpečení skrze Vyšší moc

MUDr. Ladislav Šafránek

Častý problém všech materialistů – mají mylný dojem, že se musí spolehnout jen sami na sebe. Dobře praktikovaná víra ve Vyšší moc umožňuje, že člověk sice dál zůstává pracovitý, ale ví, že to nejcennější zabezpečení přichází jako DAR Z NEBES = především skrze správné informace co dělat PRÁVĚ.

Správné informace vedoucí k dobrému materiálnímu zabezpečení přichází:

1. zvenčí = od jiných lidí,

2. zevnitř = skrze inspiraci, intuici.

Ale vždy jde o to, že Vyšší mocí obdarovaný člověk dostane ve správný okamžik takové správné informace, které nakonec (přes různé ZKOUŠKY) vždy vedou k solidnímu hmotnému zabezpečení = to jest, že člověk má především střechu nad hlavou a pod ní má přiměřený dostatek potravy hmotné i duševní, přiměřené teplo i vodu na osobní hygienu – a ještě nějaké ty maličkosti, jako co na sebe atd.

K přiměřenému hmotnému zabezpečení skrze Vyšší moc samozřejmě patří i to, že takto OBDAROVANÝ  člověk má dostatek času, který věnuje nejen péči o své zdraví tělesné, duševní, ale především svůj volný část investuje k dalšímu zlepšování svého napojení na Inteligentní Živý Kosmický Celek.

Ten je onou Vyšší mocí, na níž se můžeme spolehnout, pokud skrze INTUICI vnímáme její nepřetržité vedení. Tomu napomáháme nejlépe tak, že se neustále ptáme „CO TADY A TEĎ?“

Pokud jsme schopni dosáhnout stav co možná nejlepšího bdělého duševního klidu (například pomocí dobře zvolených meditačních technik), vždy můžeme na tuto otázku získat relativně nejlepší odpovědi, které nám budou radit, jak se nejlépe postarat především sami o sebe a teprve pak o svět, který nás obklopuje.

Neboť nikdy nepřestane platit tato prastará moudrost: Chceš-li zachránit svět, začni sám u sebe!

prevzaté FB Duševní rozvoj

(zdroj a web,který doporučuji:

https://www.celostnimedicina.cz/karmicka-medicina-12… )

Nákupný košík