Dôkaz sily našej mysle:

Neville Goddard bol veľmi vplyvným učiteľom a jedným z najdôležitejších autorov v oblasti metafyziky a duchovna v 20. storočí.

Vo svojej náuke sa zameriaval najmä na princípy fungovania ľudskej mysle. Jedna z jeho najznámejších techník je dosahovanie našich zámerov, cieľov či snov pomocou koncentrovania našich emócií a sústredenia sa na pocit, ktorý by sme mali, keby náš zámer, cieľ či sen už boli skutočnosťou.

Proces vizualizácie

Aby dokázal účinnosť svojej metódy, Neville Goddard so svojimi žiakmi často vykonával experiment, v ktorom sa opakovane potvrdilo, že ľudská myseľ má schopnosť pretaviť sny, myšlienky či zámery do skutočného, materiálneho sveta.

Na tento experiment sa pozrieme trochu bližšie. Jedným zo základných krokov tohto experimentu je proces vizualizácie.

Goddard sa dokonca vyjadril, že berie na seba riziko a zodpovednosť a v prípade, ak sa experiment nepodarí, jeho žiaci ho môžu bez ľútosti prehlásiť za podvodníka.

Zaujímavosťou tiež je, že zúčastňovať sa ďalších Goddardových prednášok bolo dovolené len tým žiakom, ktorí boli ochotní tento experiment podstúpiť.

Metóda experimentu je jednoduchá – počas troch dní, večer predtým ako zaspíme, si pomocou vizualizácie predstavujeme, ako lezieme hore po rebríku.

Žiaci Nevilla Goddarda údajne často potvrdili, že približne po týždni vizualizácie tesne pred spaním sa im v krátkom čase naskytla príležitosť alebo prišli do situácie, v ktorej liezli po rebríku.

Jednalo sa o bežné, no náhodné okolnosti – napr. ich niekto požiadal, či by mu nemohli podať niečo až z úplne vrchnej police v skrini či podobná situácia, v ktorej museli použiť rebrík a vyliezť po ňom hore.

A k takýmto situáciám začalo dochádzať zakrátko na to, ako si žiaci začali pravidelne pred spaním predstavovať (vizualizovať), že lezú po rebríku.

Tento experiment len potvrdzuje silu nášho podvedomia, ako aj našu mimoriadnu schopnosť nasmerovať a pozitívne ovplyvňovať našu myseľ, vďaka ktorej môžeme do nášho života pritiahnuť to, čo chceme mať, to, po čom túžime.

A to všetko len vďaka schopnosti zamerať našu myseľ. Inými slovami, v skutočnosti môžeme dosiahnuť akýkoľvek žiadaný výsledok tým, že v prvom rade začneme využívať našu predstavivosť.

O. Locker, jeden zo žiakov Nevilla Goddarda sa vyjadril nasledovne: „Nemám už žiadne obavy. Nemám sa prečo obávať, pretože viem, že keď sa dostanem do nejakých problémov, dokážem sa z nich dostať pomocou mysle, pomocou predstavivosti.

Náš život sa odvíja od toho, na čo myslíme predtým, ako zaspíme. Naozaj je to tak. Všetko, čo sa v našom živote udeje v plnej miere závisí od toho, na čo myslíme pred usnutím.

Ak začnete tento fakt chápať do jeho dôsledkov, tak už nikdy nepôjdete spať smutní či nešťastní. A v prípade, že ste smutní či nešťastní, pred spaním sa vždy usilujte myslieť na niečo, čo vás napĺňa šťastím a pocitom vďačnosti.“

Experiment Nevilla Goddarda – postup:

Postupujte podľa nasledovných krokov:

/Krok č.1 /

a) Pred usnutím si ľahnime na opačnú stranu postele, než na ktorej spíme každú noc – ak obvykle spávame na pravej strane postele, ľahnime si teraz na ľavú stranu.

b) Keď už ležíme, predstavujme si samých seba, ako lezieme hore po rebríku. Prestavme si rebrík priamo pred nami, predstavujme si, ako po ňom lezieme – ako sa rebríka chytáme ľavou rukou, potom sa ho zase z opačnej strany chytáme pravou rukou.

Mali by sme si to všetko predstavovať čo najživšie. Predstavujme si, že vidíme a cítime, ako na rebrík kladieme ľavú nohu, potom pravú nohu.

Predstavujme si, ako sa po rebríku vyťahujeme dohora, ako sa ho z oboch strán držíme rukami, ako na šteblíky kladieme striedavo raz jednu, raz druhú nohu a ako pomaly stúpame vyššie a vyššie.

Keď vyjdeme až úplne hore, zlezme z rebríka naspäť dole, a potom zase znovu hore.

Tento postup opakujme počas troch nocí. Keď si budeme predstavovať, ako lezieme po rebríku hore a dole, snažme sa túto predstavu precítiť všetkými zmyslami a udržiavajme ju, až kým nezaspíme.

/Krok č. 2 /

Na niekoľko papierových štítkov napíšme vetu: „Nebudem liezť po rebríku“ a rozmiestnime ich na viditeľné miesta v našom obydlí tak, aby sme ich mali na očiach počas celého dňa, napr. na zrkadlo v kúpeľni, k počítaču, na telefón či do peňaženky.

Zakaždým, keď tento štítok uvidíme, povedzme si sami pre seba, že naozaj nebudeme liezť po rebríku. Naozaj sa snažme samých seba presvedčiť, že nebudeme liezť po rebríku.

Túto techniku vizualizácie vykonávame počas 3 dní, potom v nej už nepokračujeme.

/Krok č.3/

Vo vizualizácii už nepokračujeme.

Na všetko zabudnime a ani si nepredstavujme, že lezieme po rebríku. Taktiež sa nesnažme podvedome vyhľadávať situácie, kde by sa pravdepodobne naskytla možnosť, že budeme liezť po rebríku.

Nechoďme na miesta, kde by mohol byť nejaký rebrík, ani ho nevyhľadávajme. Jednoducho dovoľme, aby situácia, keď budeme liezť po rebríku, prišla do nášho života prirodzene, sama od seba.

Ak sa tak neudeje do týždňa, celý proces vizualizácie (experiment) zopakujme.

Prečo vizualizácia práve rebríka?

Dôvod, prečo si Neville Goddard na experimentovanie s vizualizáciou vybral práve rebrík, spočíva jednoducho v tom, že rebrík je úplne bežný, každodenný predmet, u ktorého je menšia pravdepodobnosť, že si začneme klásť otázky, ako sa k nemu dostaneme, či ako vôbec dôjde k situácii, že budeme po ňom liezť.

Keď sa nám vďaka tomuto experimentu s rebríkom (alebo nejakým iným bežne dostupným predmetom) podarí pocítiť, akú silu má naša myseľ, môžeme ten istý experiment vykonať s naším zdravím, peniazmi, úspechom, láskou alebo s čímkoľvek, po čom túžime.

Jednou z najväčších prekážok, ktoré nám bránia v tom, aby sa veci, po ktorých túžime, stali skutočnosťou, je náš podvedomý odpor a nedôvera v uskutočniteľnosť našich prianí.

Prekážkou je aj to, keď o veci, ktorú si vizualizujeme a prajeme, aj tak v konečnom dôsledku rozprávame, ako keby neexistovala, prípadne stále rozprávame (a tým pádom aj myslíme), že jej máme nedostatok.

Potom je len logické, že niečo, po čom túžime, sa nám buď nedarí získať či uskutočniť, alebo čo je ešte horšie, ani neveríme, že to existuje, alebo že je to možné v našom živote uskutočniť.

Záver:

Tak čo Vy na to? Veríte, že správnym používaním našej mysle môžeme docieliť, aby sa nám naozaj splnili naše priania?

Jediný spôsob, ako zistiť účinnosť metódy vizualizácie Nevilla Goddarda, je vyskúšať ju na vlastnej koži. Nemáme čo stratiť a splnené prianie raz za čas je určite nemalým lákadlom!

Spracovala: Silavedomia.sk

Nákupný košík