5 věcí,které chce vaše duše vědět

Většinu našeho životu strávíme v roli avatara. Máme ego, osobnost, historii, názory, víru, kulturní zázemí, zkušenosti, preference. Tyto ingredience tvoří naši „osobnost“ a náš pozemský obraz sama sebe. Ale pod těmito všemi lidskými ingrediencemi se skrývá základ všeho. Bez této složky by náš avatar nemohl nikdy existovat. Touto ingrediencí je naše duše.

Duše je nadčasová, věčná a nekonečně moudrá. Naše „intuice“ je ve skutečnosti šeptáním naší duše. Vaše duše není od vás oddělená, ale může se cítit oddělená, pokud náš život řídíme pouze egostickou úrovní vědomí. Duše nám poskytuje vedení a snaží se s námi komunikovat, zejména ve chvílích prožívání velkého utrpení. Následujících 5 informací, které vaše duše chce vědět:

1.Máte hluboké city Jste určení ke skutečným citům. Nezadržujte svoje slzy a nemyslete si, že je slabošstvím projevit svoje emoce. Je zdravé vnímat hluboce své emoce a dovolit si prožívat bohatství lidských emocí. Vnímejte lásku. Vnímejte smutek. Neprocházejte svým životem jako byste i přes den byli ve snu, najděte si čas na procítění každého momentu. O tom je totiž život.

2.Jste zde, abyste prožili život Jste zde, abyste naplno prožili bohatost života. Vrcholy i pády. Na konci života nepůjde o to, kolik peněz máte na bankovním účtu a další majetek. Vše na čem záleží, je najít si čas k ocenění zázraků života. Jste naživu. Nikdo přesně neví, proč existuje vesmír, jaký je smysl života či proč vůbec existuje vědomí. Jsme výsledkem obrovského mystéria. Bavte se. Žijte svůj život. Je to krátká cesta, abyste neocenili zkušenosti, vztahy a vzpomínky, které máte.

3.Vaše podstata je božská a ne fyzická Nejste tělem, ve kterém žijete. Jste tím, co si je vědomo těla a mysli. Jste plátnem, na kterém je namalováno vaše ego. Jste věčná, nekonečná a nehmotná bytost. Jste spiritiuální bytost, která na moment prožívá lidství. Pokud jste slyšeli o tom, co jste, něco jiného, byly to lži. Žijete v lidském těle, ale nejste lidmi. Nikdy na to nezapomeňte.

4. Smrt je iluze Nikdy neumřete. Jak byste totiž mohli umřít, když něco jako smrt vůbec neexistuje? Je zde pouze přechod mezi dimenzemi. Vy, jako jedinečná část vědomí, nemůžete být zničeni. Není třeba se obávat, protože není nic, o co byste přišli. Po smrti se stáváte mnohem více sami sebou, než jste byli zde na Zemi.

5. Jste milovaní Jste nekonečně milování Universem a vším, co leží za ním. Nemusíte tuto lásku zrovna nyní vnímat, ale na druhém konci fyzické reality leží hostitel spirituální rodiny, kteří na vás všichni čekají. Máte průvodce a anděly, kteří vás ochraňují v tomto i dalších životech. Tvůrce vás miluje více, než vůbec můžete tušit, protože tvůrce prožívá část sám sebe jako individualitu skrze vás. Ve chvílích, kdy cítíte smutek, beznaděj a ztrátu smyslu, často zapomínáme, kdo ve skutečnosti jsme. Jsme návštěvníky v této realitě. Násleudjte svojí intuici, protože tak nasloucháte svojí duši. Meditujte, snažte se napojit více na svoji podstatu, abyste nalezli více míru a lásky.

(zdroj a web,který doporučuji:

https://andelskapani.cz/5-veci-ktere-chce-vase-duse-vedet-2

www.radostnezpravy.cz )

Nákupný košík