Deepak Chopra: Cvičení ke splnění přání - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Deepak Chopra: Cvičení ke splnění přání

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Všichni jsme součástí Vesmíru, proto i naše přání jsou podstatou vůle Vesmíru.

V úmyslu je od počátku přítomen i mechanismus jeho naplnění. Každý člověk by měl mít jasné úmysly. A jestliže dokážeme odklidit z cesty své vlastní Ego, naše úmysly se dozajista splní.

Úmysl přitahuje potřebné okolnosti, síly, události a kontakty.

Jednotlivostmi se neznepokojujte: pokud to člověk se svou snahou přežene, může být výsledek přesně opačný tomu, o co usiloval. Poskytněte nelokální mysli možnost synchronizovat vesmírné jevy a naplnit váš záměr.

Také úmysly jsou přírodními silami, stejně jako přitažlivost Země, jsou však mnohem mohutnější. Na fyzikální zákony se nemusíme nijak zvlášť soustřeďovat, ty fungují i bez toho. Nikdo neprohlásí: „Nevěřím v přitažlivost zemskou“. Gravitace se projevuje nezávisle na tom, zda chápeme, na jakém principu působí. S úmysly je to naprosto stejné.

Abychom uvolnili energii úmyslu, musíme vstoupit do kontaktu s polem vědomé mysli. To můžeme různými způsoby. Nejlepší cestou je modlitba. Když člověk dosáhne určité úrovně vědomí, splní se jakékoli jeho přání.

Někteří lidé jsou v tak bezprostředním styku s polem vědomé mysli, že veškeré jejich úmysly se naplňují samy o sobě. Jejich přáním se přizpůsobuje veškeré uspořádání světa. To neznamená, že se jim snad vyplní každý rozmar; podstata tkví v tom, že úmysly těchto lidí odpovídají úmyslům Vesmíru. Jejich úmysly se skutečně vyplňují, avšak pouze proto, že Vesmírná mysl jich využívá k naplnění vlastní vůle.

Úmysl a rozmar zdaleka nejsou jedno a to samé. Úmysl předpokládá soustředění а zároveň jistou odtažitost. Když se v myšlenkách soustředíte na nějaké přání, musíte ho pak nechat být a poskytnout Vesmíru možnost zabývat se detaily. Pokud se vám nedaří abstrahovat od výsledku, je zřejmé, že se zapojilo vaše ego. Přání se nesplní. Jestliže se přání hned nevyplní, pociťujete zklamání.

Bezesporu tím nejlepším způsobem jak se naučit dosahovat plnění svých přání je dokázat sladit je s vesmírnými záměry, harmonizovat své vlastní plány a plány Vesmíru. Jestliže k tomuto souladu dojde, dosáhnete v životě silnější synchronicity. To určitě postřehnete. Navazovat tyto harmonické vztahy je nejvhodnější pomocí docela obyčejné vděčnosti. Uvědomte si, že Vesmíru vděčíte za vše, čeho se vám dostává. Poděkujte světu za místo, kterého se vám v životě dostalo; za to, že se vám poštěstilo moci se podílet na společném osudu lidstva. Harmonie rovněž předpokládá odmítnutí všemožných křivd a stížností. Sebelítost je dítětem ega. Zvířata křivdu či nespokojenost neznají. Jen a jen spousta emocí brání projevení lidských úmyslů. Chceme-li se domoci čistého úmyslu, musíme se naučit vyřadit ego.

Jak se soustředit na úmysl
Nejlepším způsobem koncentrace na úmysly je jejich zapisování. Najděte si klidné místo, kde vás nikdo nebude rušit. Napište, co si přejete; popište všechny úrovně svého záměru. Nezapomeňte ani na fyzické radosti, na uspokojení ega, na vzájemné vztahy, sebevědomí i duchovní touhy. Všechno zapište co možná nejpodrobněji.

Podle toho, jak se vaše přání budou plnit nebo měnit, vyškrtávejte odpovídající body nebo do seznamu připište nové.

Ponořte se do toho, představujte si, jaké by to bylo, kdyby se vaše přání splnila. Možná se vám podaří představit si realizaci svých přání jak na materiální, tak na duchovní úrovni. Nepokoušejte se nějak uspořádat myšlenkové obrazy, které se vám budou v mysli objevovat, neznepokojujte se, budou-li vám připadat nesplnitelné či zcela nereálné. Prostě je pozorujte a prociťujte jejich plnost. Hlavní je věnovat naprostou pozornost všem čtyřem úrovním úmyslů. Pokud se vám podaří dosáhnout náležitého stupně souladu, vnitřní dialog bude rázem přehlednější a nabyde na síle. S jeho pomocí dosáhnete úrovně jednotného vědomí.

Úmysl nevyžaduje ustavičnou pozornost, zato však velice nezbytně potřebuje koncentraci. Časem umění koncentrace výrazně zesiluje.

Na svůj seznam se jednou či dvakrát během dne podívejte. Čtěte si ho těsně před modlitbou. Modlitba uklidňuje vnitřní lidskou podstatu. Ego se vytrácí. Získáváte odstup od eventuálního výsledku, nezabýváte se detaily a nepřekážíte hlubinné mysli v organizaci a náležitém uspořádání jednotlivostí. Hlavní je abstrahovat od úrovně ega, od úrovně „já“, od věčného sebehodnocení, a nebránit tak nelokální mysli naplňovat vaše přání prostřednictvím synchronicity.

Na počátku můžete být egoističtí jak jenom chcete. Na počátku se všechna vaše přání mohou točit kolem vaší osoby a nejrůznějších maličkostí. Postupem doby však začnete chápat, že k seberealizaci musí docházet ve všech rozměrech, nejenom na úrovni vlastní osoby, na úrovni ega. Až si všimnete, že se vaše přání začínají naplňovat, budete to znamenat, že ego klesá na významu – uvědomíte si, že můžete získat, cokoli si budete přát.

Toho, kdo má jídla kolik se mu zachce, ani nenapadne ustavičně něco přežvykovat. Stejné je to s úmysly. Až pochopíte, že se vám přání plní, začnete méně myslet na osobní potřeby. Více vás začnou přitahovat potřeby ostatního světa. Je to postupný proces, má svoje etapy. Buďte trpěliví, připravte se však na zázraky.


prevzaté: pronaladu.cz 
Žiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky