Podle čeho poznat, že pomáháte lidem vlastním světlem - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Podle čeho poznat, že pomáháte lidem vlastním světlem

Publikoval v Práca na sebe ·
❤ Když se někam vydáte, když mluvíte se sousedy, se svými blízkými nebo příbuznými, s kýmkoli… můžete u nich pozorovat změny. Je-li člověk naplněn ušlechtilou božskou energií, Boží láskou, nese její světlo všem, stejně jako maják v černé temnotě.

Posláním každého procitnuvšího člověka na Zemi je přinášet své čisté světlo a ušlechtilou energii ostatním, celému světu, celé Zemi…

Právě na vás záleží rychlost přechodu k novému světu. Čím silněji se očišťujete, čím více se zdokonalujete, tím jistěji transformujete své neharmonické vlastnosti, tím zářivější je vaše božské světlo, tím ušlechtilejší vaše vibrace.

Dnes vám povím něco o příznacích skutečnosti, že vaše vnitřní světlo a ušlechtilé vibrace na lidi působí. Mnozí už o tom možná slyšeli…

❤ 1. Když se ocitnete v silném proudu vysokofrekvenčních vibrací a vaše srdce je naplněno skutečnou Láskou, předáváte tyto vibrace všem kolem sebe.

Přicházíte s touto mohutnou energií k lidem a jejich reakce na ni může být naprosto nečekaná. Lidé silně materiálně založení, ponoření do iluze okolního světa, nedokážou odolávat vašemu božskému světlu a pociťují nepochopitelnou zlobu a podrážděnost.

Právě proto dochází ve vaší přítomnosti k hádkám, scénám, křiku…

Prosím, udržte si co možná nejdéle své božské světlo, nenakazte se negativitou těchto lidí, chraňte se před nimi pomocí všemožné energetické obrany.

Svým světlem tyto lidi očišťujete. Vaše energie proniká do hloubi jejich duší a odvádí odtamtud veškerý kal. Očišťujete je svou přítomností… Přinášíte jim možnost naplnit se novou energií. Zda toho využijí, je věcí jejich volby.

❤ 2. Existují lidé s nižšími vibracemi, než jsou ty vaše. Svou přítomností je očišťujete a pozvedáte na vyšší úroveň.

– Může se jim ve vaší přítomnosti chtít spát, což je zcela normální – je to projev procesu očištění.

– Může se jim motat hlava – je to normální a důvody jsou stejné.

– Někdo může pociťovat žaludeční nevolnost. Také to je normální projev procesu očištění.

– Někteří se mohou rozkašlat nebo pokašlávat, což je opět normální projev očišťovacího procesu.

Vaše energie působí na všechny: na jednotlivce, skupinu osob, dokonce i na celou Zemi… Zamyslete se, jistě jste ve svém životě zaznamenali tyto symptomy očišťování lidí.

❤ 3. Uvědomte si, kolik nových duší se na Zemi ztělesňuje.

Přicházejí zejména staré duše, vybavené silou k budování nového světa a k poskytování pomoci žít nově: podle božských principů, podle zákonu Tvoření světa…

Aby pro ně bylo co nejsnazší nastoupit novou cestu, potřebují se ztělesňovat v místech silného nahromadění ušlechtilých energií. Poskytnout jim energii můžete také vy…

Možná jste jejich rodiči, prarodiči, blízkými příbuznými, nebo snad sousedy. Potřebují vaše ušlechtilé vibrační proudy, aby nepodlehly moci trojrozměrného světa. Poskytnout jim je můžete právě vy.

❤ 4. Když namíříte energii lásky na konkrétního člověka, můžete vidět, jak se vám mění přímo před očima.

Může se protivit a být agresivní, to ale nedokáže věčně. Budete-li v sobě udržovat vnitřní světlo a svou nekonečnou lásku, pomůžete mu. Vše závisí jen na vás, na vaší duševní síle.

Udržujte toto přetvářející světlo Duše v sobě co možná nejdéle. Nikdo proti vaší lásce neobstojí, je to velmi mohutná síla. Je neporazitelná!

Uvedli jsme jen hlavní příznaky vašeho působení na svět kolem, je jich však mnohem více. Věřte, že právě vy měníte svět, měníte lidi v něm, neboť jste součástí jednotného celku.

Mohutnost vašeho vnitřního světla závisí jen na vás, na vašem přání pomáhat a být blíž vlastní Duši a Bohu…(zdroj: https://astroplus.cz/podle-ceho-poznat-ze-pomahate-lidem-…/…)
Žiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky