Význam run a pravidla jejich aplikace na těle - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Význam run a pravidla jejich aplikace na těle

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Runy dovedou ukázat člověku správnou cestu. Pomáhají také dosáhnout vysněného cíle a poznat sebe sama. Jsou univerzálním nástrojem, s jehož pomocí je možné odhalit tajemství budoucnosti, minulosti i přítomnosti, získat odpovědi na důležité otázky i vytvořit ochranný talisman. Aby získaly kouzelné vlastnosti, malují nebo ryjí se runové znaky na kosti, kameny nebo dřevěné destičky, aby se daly nosit stále při sobě na krku, zápěstí nebo v malém pytlíčku. Runy se také nanášejí přímo na tělo.

V průběhu času se způsob zápisu runových znaků měnil a doplňoval znaky novými. K magickým cílům je dnes využívána pouze nejstarší varianta s názvem «Starší Futhark». Je to nejstarší, germánská runová abeceda, někdy označovaná také jako germánský Futhark prostý. Název je odvozen z fonetické podoby jejích prvních šesti run. Germánský Futhark má 24 run rozdělených do tří skupin, kterým se říká «aetty».

Od dávných dob panovalo přesvědčení, že runové symboly jsou mocným okultním nástrojem. Odtud obliba ochranných předmětů i tetování run na tělo.

Aby prastaré znaky člověka skutečně příznivě ovlivňovaly, je nezbytné nanášet je správně. I ta nejmenší chyba může způsobit řadu nepříjemností a neštěstí. Není dobré nechávat si na tělo vyobrazit runy, aniž by člověk přesně porozuměl jejich podstatě a pochopil jejich význam a následky aplikace.

K získání jednorázové pomoci, kupříkladu při řešení nějakého konkrétního problému, se doporučuje nanést posvátné symboly na kůži prostředky s krátkodobou trvanlivostí. Skarifikaci neboli jizvení a trvalé tetování by lidé měli zvolit jen pokud si přejí globálně a nevratně změnit život.

Než začnete ve svém životě aktivně využívat runové symboly, musíte přesně porozumět jejich významu. Přečtěte si krátký výklad každého znaku, abyste získali obecnou představu.

Seznam run a jejich význam:

1. Fehu — peněžní symbol. Přitahuje finanční úspěchy a materiální blahobyt. Je dobré mít její vyobrazení při sobě při složitém jednání nebo když usilujeme o nějaký materiální zisk. Pomáhá při vytváření nových možností a získání jistoty úspěchu. Talisman se doporučuje vkládat na noc pod polštář.

2. Uruz — pratur: velmi silná runa, schopná zlikvidovat veškeré překážky na cestě svého nositele. Je spojena s fyzickou silou, smělostí a odvahou. Využívejte ji jen velmi opatrně, abyste náhodou nezničili něco, co má pro vás význam.

3. Thurisaz (Thers) — často používána při výrobě ochranných předmětů. Ačkoli je obecně pokládána za runu negativní, v pevných rukách je neobyčejně silnou ochranou svého majitele před každým neštěstím a škodou.

4. Ansuz — má vztah k Ódinovi, nejprvnějšímu z bohů. Rozvíjí citlivost a vnímavost, otevírá tvůrčí schopnosti, rozvíjí potenciál osobnosti, zbavuje negativity a přitahuje úspěch. Pomáhá nalézt vlastní předurčení i vhodné zaměstnání.

5. Raido — má vztah k cestě, pohybu, přesunu. Chrání toho, kdo je na cestě, přináší úspěch a nové možnosti, ochraňuje před těžkostmi. Vyzývá k akci a učí nacházet radost a emoce v každé věci.


 
6. Kaunaz — runa spojená se živlem ohně. Je symbolem světla, plamene, osvícení cesty, ale také horečky, zanícené rány a dokonce i smrti. Tvůrčím lidem přináší inspiraci a schopnost tvořit pravé umělecké klenoty. Rozvíjí kreativitu, učí hledat originální přístupy a cesty.

7. Gebo — spojuje nespojitelné, sjednocuje protiklady. Přivede do života vhodného partnera, upevňuje a harmonizuje vztahy. „Gebo“ znamená „dar“ a tento symbol ho předznamenává. Pozitivní runa.

8. Wunjo — radost a úspěch, neuvěřitelné štěstí ve všem, tvořivé schopnosti, odvaha k novým myšlenkám. Člověk pod ochranou této runy je miláčkem osudu. Jeho život je snadný, dosáhne všeho, po čem zatouží, těžkosti a problémy vlastně nezná. Jediné riziko představuje nedostatek sebekontroly, neznalost míry.

9. Hagalaz — je překládána jako „krupobití“. Matka run, z jejíhož tvaru lze odvodit všechny ostatní runy. Přináší náhlé, nečekané a vždycky negativní změny. Klást jim odpor nemá smysl, výhodnější je podrobit se a nešťastné období přečkat. Talisman s tímto symbolem může být mocnou ochranou, ale i nástrojem zla.

10. Naudiz — symbolizuje nouzi, potřebnost, stísněnost. Rozvíjí trpělivost, odolnost, schopnost překonávat překážky a odpor. Povede vás drsnou cestou, ale podpoří váš úspěch v kariéře.

11. Isaz — doslovný překlad je «chlad», «led». Runa stagnace: zmrazí všechno, co se děje, co probíhá. Poskytuje čas na rozmyšlenou a úvahy. Odklad stimuluje správnost řešení.

12. Jera — amulety s touto runou přitahují úspěch, bohatství, harmonii. Připomínají, že vše je třeba si zasloužit. Jera je symbolem období, kdy zem vydává své plody, nastává hojnost. Symbolizuje úrodu jako odměnu za vykonanou práci, dary země a jejich oslavy.

13. Ihwaz, eihwaz — znamená „tis“ a talisman s jejím vyobrazením je mocnou ochranou před negativním cizím vlivem, zklamáním, chaosem a zmatky; ochraňuje také před uhranutím i uřknutím. Zaručuje rovněž stálou lásku.

14. Pertho — tajemná, osudová runa s nepředvídatelnými účinky. Je spojena se vším ženským, s lidským osudem, hrou se štěstím i zábavou. Může přivést k poznání smyslu života a schopnosti jednat, kdy je třeba. Zbavuje bolesti, léčí ženské nemoci, dodává sexuální a plodivou sílu. Při jejím využívání je třeba krajní opatrnosti.

15. Algiz — ochranný chrám, azyl, mocná ochrana před zlými silami. Všestranný pozitivní ochranný symbol obnovy sil, znovuzrození a pevné vůle. Svého nositele nabíjí energií, pomáhá mu správně se rozhodnout i v největší tísni a zachovat si chladnou hlavu. V ezoterice umožňuje spojení s vyššími silami.

16. Sowulo, sowilo — symbol slunce, ochrana před silami chaosu, zla a temnoty. Talisman dodá sebevědomí, sílu, sebejistotu i charisma a spolehlivě vede svého nositele k vítězství. Symbolizuje úspěch, štěstí a zdra. Jeho síla je nesmírná a je třeba být opatrný, aby člověka nezměnil v agresivního a arogantního jedince.

17. Teiwaz — je runou boje a vítězství, cti, síly a vitality. Přináší vítězství v každém podnikání, staví nositele do role vůdce, chrání ho před nepříjemnostmi a těžkými životními situacemi. Pomáhá přiklonit štěstí na svou stranu.


  

18. Berkana. Spojena s břízou, posvátným stromem. Talisman s touto runou je ochranným předmětem mateřské síly. Novorozence ochraňuje před nečistými silami. Symbolizuje mateřství, rodinu, domov. Rozvíjí léčitelské schopnosti, posiluje plodnost, lásku a zrození. Je mu přisuzována schopnost posílit účinek léků.

19. Ehwaz — runa „bílého koně na louce“ symbolizuje přátelství, spolupráci, porozumění, věrnost. Vyvolává pozitivní změny. Při změně bydliště, zaměstnání, navazování nového vztahu, na cestě za novým cílem spolehlivě zprostředkuje pomoc vyšších sil.

20. Manaz — symbolizuje člověka i lidstvo, stabilitu, sílu, velikou sílu vůle. Pomáhá získat sebevíru a dosáhnout úspěchu. Používá se i k získání věrné, pevné a čisté lásky, spolehlivého partnera na celý život.

21. Laguz — vztahuje se k vodě, k jezerům, pramenům. Jako talisman tento velmi mocný symbol v člověku probouzí a posiluje intuici a senzitivitu a rozvíjí paranormální schopnosti. Je pomocníkem při nalezení společné řeči s jinými lidmi a navázání užitečných kontaktů, ochráncem při cestách, zárukou síly, prozíravosti a obezřetnosti.

22. Inguz, ingwaz — symbolizuje boha úrody Inga (Freye), je znakem mužské plodnosti a síly. Protipól runy Pertho. Domov, bohatství, dozrávání, trpělivost a vytrvalost. Talisman podporuje úrodnost a plodnost v každém slova smyslu.

23. Othala, odal — symbol hromadění, kapitálu, pozemků, země rodu. Zlepšuje finanční situaci, přivádí k možnostem zisku, chrání majetek. Někdy umožňuje navázání kontaktu s dušemi zemřelýh předků.

24. Dagaz — pozitivní runa bezpečí a jistoty jasného dne. „Dag“ znamená „den“. Symbolizuje osvícení, poznání, nový počátek. Chrání před falešnými iluzemi i úrazy, upevňuje zdraví a pomáhá zbavit se zlozvyků a nemocí. Veskrze pozitivní runa zbavující strachu a úzkosti.


Žiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky